hledání 04.04.2009

Opět jedno společné hledání s kolegou Myšákem na jednom políčku. A jak se ukázalo tak docela plodném, já našel 1 stříbrňáček nějaké krejcárky, plomby , knoflíky a kolega 2 stříbrňáčky, krejcárky, odznak všesokolského sletu, křížek. Všem hodně pípanců přeje M1976